Algemene Voorwaarden
collage

Algemene Voorwaarden

informatie etc. in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in het beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst. Zonder opvragen van nadere informatie wordt akkoord gegaan met de staat waarin het artikel verkeert. Mocht een artikel na levering wezenlijk afwijken van de gegevens van de site, dan dient hierover binnen 7 dagen contact te worden opgenomen met ​info@rwhoutidee.nl​. Indien uw klacht gegrond is zal RW Houtidee passende maatregelen treffen om de klant tegemoet te komen.
5.2 RW Houtidee kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid in maatschappelijke opvattingen, had behoren te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 6 Prijzen en Betalingen
6.1 Alle door RW Houtidee vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro's inclusief BTW. Deze is voor bedrijven terug te vorderen tenzij de margeregeling word toegepast. Dit wordt als zodanig op de factuur vermeld. Alle prijzen zijn exclusief verzendkosten.
6.2 RW Houtidee behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
6.3 Verzendkosten zijn niet inbegrepenin de prijs van de artikelen. De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Verzendkosten staan direct in de winkelwagen berekend.
6.4 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbiedingen.
6.5 BETAALPLICHT: alle bestellingen dienen ​vooraf ​betaald te worden. De gegevens hiervoor krijgt u in de orderbevestiging als u de bestelling heeft gedaan. Het is ook mogelijk om via Ideal en Paypal te betalen. De betaalkosten hiervoor worden automatisch doorberekend. Deze ziet u in het bestelformulier verschijnen zodra u de betaalwijze kiest. Is de betaling niet binnen 8 dagen na de besteldatum bijgeschreven op onze bankrekening of paypal rekening dan vervalt automatisch de bestelling. Houdt er rekening mee dat betalingen soms een paar dagen onderweg zijn. U mag u bestelling ook komen afhalen. Dit kan echter alleen op afspraak . Uiteraard kunt u dan ter plekke de bestelling contant of met pin afrekenen en worden geen verzendkosten in rekening gebracht.

Artikel 7 Verzendkosten
7.1 De verzendkosten worden berekend per order en zijn afhankelijk van de omvang en het gewicht van de bestelde producten. Hiervoor maken wij gebruik van de diensten en tarieven van Post.nl . Is het bestelde product te groot om verzonden te worden dan dient de klant dit zelf af te halen op afspraak.
7.2 Indien de klant zich niet in het land van verzending bevindt, is de klant aansprakelijk voor de eventueel verschuldigde omzetbelasting en/of invoerrechten.

Artikel 8 Levering
8.1 RW Houtidee levert in heel Nederland en maakt daarbij gebruik van de diensten van Post.nl
8.2 De levering van de producten wordt meestal direct in gang gezet nadat RW Houtidee de betaling van het bestelde product heeft ontvangen, met
uitzondering van zaterdag, zondag en de feestdagen. Binnen Nederland levert RW Houtidee de bestelde producten in principe binnen maximaal 5 werkdagen na betaling op het opgegeven afleveradres af, tenzij anders is aangegeven en het bestelde product op voorraad is, anders hanteert RW Houtidee een levertijd van maximaal 14 werkdagen. De vermeldde levertijden zijn indicatief en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid van RW Houtidee. Overschrijding van enige levertermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de levertermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de klant de overeenkomst in stand laat.
8.3 RW Houtidee is gerechtigd om de bestelling in gedeelte te leveren. De extra kosten van nalevering worden door RW Houtidee bekostigd.
8.4 Levering vindt plaats op het door de klant tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
9.1 Het eigendom ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan RW Houtidee zijn voor rekening van de klant.

Artikel 10 Retour
10.1 Indien de klant een product retour wil sturen dient hiervoor contact te worden opgenomen met RW Houtidee, Volgens de wet “Koop op afstand”heeft hij/zij een bedenktijd van veertien werkdagen waarbinnen de koopovereenkomst zonder opgaaf van redenen mag worden herroepen. Na contact te hebben opgenomen met RW Houtidee, dient het artikel binnen 14 werkdagn retour te zijn bij RW Houtidee. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant, De op maat gemaakte artikelen mogen niet geretourneerd worden.
10.2 Het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten van het te retourneren artikel word nadat het proces van artikel 10.1 goed is verlopen en het artikel terug in het bezit is van RW Houtidee teruggestort op de door de klant opgegeven rekening. Verzendkosten van de retourzending zijn voor rekening van de klant.
10.3 RW Houtidee behoud het recht om retourneren te weigeren of om slechts een gedeelte van het bedrag te vergoeden indien het vermoeden bestaat dat de producten door de klant of derden zijn gebruikt of beschadigd.

Artikel 11 Overmacht
11.1 Indien één of beide partijen gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, overmacht, zijn beide partijen niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting.
11.2 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voorduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 2 maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 13 Schadevergoeding
13.1 RW Houtidee kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan haar opzet of schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van haar risico's liggen.


herroepingsrecht/bedenktijd
“U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Deze kosten bedragen circa 6,95 per pakket, raadpleeg voor de exacte tarieven de website van uw vervoerder. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@rwhoutidee.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.”
Uitzondering maatwerk:
Producten die u via deze webwinkel koopt worden op maat volgens de door u ingevoerde specificatie gemaakt. Het herroepingsrecht is dan ook niet van toepassing. De verkoop is hiermee na succesvolle betaling definitief.


Naam : RW Houtidee, Huis- en Tuindecoratie
Adres : Simon Koopmanstraat 129, 1693 BD Wervershoof
Telefoon : 0228-581079
Email : info@rwhoutidee.nl
IBAN nummer : NL73INGB0656582782
KvK-nummer : 68161441
Btw nummer : 188167134B01
 

 
 
Wij gebruiken cookies om de gebruikerservaring te verbeteren of om advertenties te kunnen tonen. Door gebruik te maken van deze website ga je hiermee akkoord. Privacy & Cookiebeleid
SLUITEN